O antropozofiji

Središte Antropozofskog društva nalazi se u Dornachu kraj Basela u Švicarskoj, a smješteno je u monumentalnoj građevini “Goetheanum”, koju je osmislio sam Rudolf Steiner. Tu se nalazi “Visoka škola za duhovnu znanost” s katedrama za matematiku i astronomiju, prirodne i medicinske znanosti, za likovnu, govornu, dramsku i glazbenu umjetnost.
Iz bogate Steinerove djelatnosti nastala je WALDORFSKA PEDAGOGIJA koja reformira odgoj i obrazovanje djece i omladine. U Hrvatskoj djeluje nekoliko waldorfskih vrtića, od toga dva u Zagrebu i dvije waldorfske škole: u Zagrebu i Rijeci.
ANTROPOZOFSKA MEDICINA unaprijedila je liječničku praksu antropozofskim spoznajama o svijetu i čovjeku. Jedna grupa liječnika antropozofa u Zagrebu primjenjuje antropozofsku metodu liječenja pomoću antropozofskih lijekova u zajedničkoj privatnoj ordinaciji.
Na temelju antropozofske znanosti razvila se i ZDRAVSTVENA PEDAGOGIJA za liječenje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju; pokret za tročlano uređenje društva sa zadatkom da obnovi kulturni, državnopolitički i gospodarski život; pokret BIOLOŠKO-DINAMIČKE POLJOPRIVREDE sa zadatkom unapređenja obrade zemlje, uzgoja stoke, voćarstva, šumarstva i vođenja poljoprivrednog gospodarstva (za proizvodnju zdrave hrane). U Hrvatskoj postoji nekoliko takvih gospodarstava.
Rudolf Steiner je kroz antropozofiju položio osnove EURITMIJE, umjetnosti u kojoj se pokretom izražavaju duhovne zakonitosti govora i glazbe. Euritmija ima i svoju praktičnu primjenu u pedagogiji i liječenju.
Rudolf Steiner je stalno naglašavao da nema namjeru osnivati novu religiju i da to ne može biti zadatak suvremene znanosti inicijacije. Ali kako suvremenoj ljudskoj duši nije dovoljno da samo jača svoje spoznajne snage nego ima i potrebu da se prožme duhom, grupa protestantskih teologa, nezadovoljna stanjem u suvremenoj teologiji osnovala je polazeći od antropozofske duhovne znanosti “Zajednicu kršćana” (“Christengemeinschaft”).
Svi ovi pokreti razvijali su se i nakon Steinerove smrti 1925. godine, a naročito u drugoj polovini 20. stoljeća u zemljama zapadne, srednje i istočne Europe i Amerike.


 

Rudolf SteinerRUDOLF STEINER rođen je 1861. godine u Donjem Kraljevcu u Međimurju (tadašnja Austro-Ugarska) u obitelji službenika Austrijske južne željeznice, podrijetlom iz Donje Austrije. Maturirao je u Wiener-Neustadtu 1879., a na bečkoj Visokoj tehničkoj školi studirao je matematiku i prirodne znanosti te istodobno pratio predavanja iz književnosti, povijesti i filozofije. Osobito se bavio proučavanjem Goetheovih prirodnoznanstvenih spisa. Godine 1891. promoviran je u doktora filozofije na Sveučilištu u Rostocku. Godine 1913. osniva Antropozofsko društvo, a o Božiću 1923. obnavlja ga pod nazivom „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“.
Rezultate svog duhovnoznanstvenog istraživanja Rudolf Steiner nije izložio samo usmeno, već i pismeno u knjigama, časopisima i člancima. Održao je velik broj predavanja diljem Europe. Budući da je slušateljima dopustio pisanje stenografskih bilježaka sačuvano je oko 4000 predavanja dok se pretpostavlja da je još oko 2000 ostalo nezabilježeno. „ Rudolf Steiner Verlag“ u Dornachu (Švicarska) objavio je cjelokupna djela Rudolfa Steinera u 330 svezaka („Gesamtausgabe“) od kojih se u 45 svezaka nalaze njegova pisana djela (knjige i časopisi), a u preostalim svescima sadržan je najveći dio njegovih zabilježenih predavanja.
Sam Rudolf Steiner izradio je brojne umjetničke slike, skulpture i arhitektonske projekte. Godine 2011. obilježeno je 150 godina od rođenja ovog značajnog čovjeka. Antropozofske smjernice koje nam je dao nužnost su vremena u kojem živimo jer svijet današnjeg čovjeka traži odgovore na svoja pitanja i treba istinu.