SRŽ SOCIJALNOG PITANJA

GA 23
Ovdje se iznosi ideja o autonomiji duhovne sfere i ulozi koja bi joj trebala pripasti u stvaranju zdrave socijalne zajednice. Tročlanost društvenog organizma povezuje se sa trodjelnom čovjekovom prirodom. Čovjek kao duhovno biće ostvaruje svoje potrebe u kulturnoj sferi, kao biće prava i dužnosti u pravnoj sferi državnog aparata te kao privredno biće unutar gospodarstva. Ova tri područja trebaju biti samostalna i trebaju se međusobno prožimati i oplođivati.
130 str. / 9,00 € / ISBN 953-96003-0-8

Dodatne informacije