RUDOLF STEINER O EPIDEMIJI

 RUDOLF STEINER O EPIDEMIJI

(citati Rudolfa Steinera iz različitih ciklusa predavanja)

Iz knjižice Stichwort Epidemien (Spirituelle Perspektiven)

Sakupio i izdao Taja Gut, Rudolf Steiner Verlag, 2020.,Basel

 • Uvijek se treba čuvati vjerovanja u ono što nastupa kao autoritet, pogotovo na području materijalističke medicine. U srednjem vijeku je vladalo praznovjerje, ljudi su se bojali prikaza (duhova), a sada vjeruju u bacile (viruse) kao u prikaze.
 • Bacili/virusi se intenzivno njeguju ako čovjek unosi u san materijalistički pogled na svijet, također ukoliko čovjek unosi u san slike bolesti i strah od zaraze; tako se stvaraju u duši paslike, imaginacije koje su prožete strahom i tako se množe bacili/virusi. Umjesto straha, treba se prožeti djelatnom ljubavlju prema bolesnima.
 • Uistinu puno više od svih materijalističkih mjera zaštite, može se učiniti za budućnost čovječanstva ako se probudi svijest za duhovni svijet, jer se mi u njemu nalazimo od usnivanja pa do buđenja.
 • Bacili/virusi su tvorevine Ahrimana (kršć. Sotone), a čovjekov odnos spram Ahrimana nastaje kroz materijalistički pogled na svijet i kroz egoistična stanja straha i zaista tamo gdje se pojavljuju ta parazitska bića, oni su pokazatelj za djelotvornost Ahrimana u svijetu.
 • Bacili/virusi nisu uzrok bolesti nego samo pokazatelj iste. Ljudi koji previše spavaju imaju veću predispoziciju za epidemijske bolesti.
 • Plodno tlo za bacile/viruse nastaje uslijed primarnih uzroka, tamo treba gledati, a ne u djelatnost bacila. Zamjena uzroka i posljedice.
 • (Reći) „Gripa dolazi od virusa gripe“ je isto kao kad bi se reklo: „Kiša dolazi od žaba koje krekeću.“
 • Čovjek koji previše konzumira bjelančevine, više je izložen zaraznim bolestima.
 • Bol i patnja nanošena životinjama vraća se u obliku parazitskih bića – virusa, bacila, kao jedna vrsta poravnanja.
 • Užasno djeluju na čovjeka grozote na oglasnim stupovima i izlozima. Znanost nema pojma koliko klica bolesti leži u tim strahotama. Govori se samo o bacilima/virusima, a ne zna se koliko sporednim putevima ulazi u ljudsku dušu bolest ili zdravlje. Od iznimne je važnosti kakve vizualne predodžbe čovjek unosi u sebe.
 • Čovjek je zaštićen od zaraze u koliko joj prilazi sa što manjim strahom, kao što bi prilazio kamenu. Prevelika svjesnost o zarazi može kroz astralno tijelo postati uzrok bolesti (zaraze).
 • Dispozicija za infektivne bolesti proizlazi iz prošlog života, iz egoistične potrebe za stjecanje bogatstva. Tko u jednom životu želi biti bogat, šteti sebi u idućem utjelovljenju. Osobina eterskog tijela u ovom životu postoje fizičkom dispozicijom za infektivnu bolest u slijedećem životu. Pokvareni karakter u bivšem životu uzrokuje u ovom životu fizičko tijelo koje lakše podliježe bolestima i obrnuto. Potpuna spoznaja bolesti, dakle, uzima u obzir čovjekovu karmu.
 • Raznim higijenskim mjerama čovjek se ne može osloboditi od onoga što bi inače tražio kroz bolest. Karmi se ne može pobjeći, pa se onda drugim putevima traži ravnoteža. Što je život udobniji, to je duša praznija, što je izvanjski život "zdraviji" to je duša bolesnija i puna patnje.
 • Bacili i virusi su posljedica na Zemlju bačenih ahrimanskih bića; istog su porijekla infektivne bolesti na materijalnom području i razumski materijalizam u duhovno-duševnom području – potječu od ahrimanskih bića.
 • Logično i čisto mišljenje djeluje ozdravljujuće na fizičko tijelo, osnažuju ga. Matematičari se ne trebaju bojati ići u bolnice gdje su bolesnici oboljeli od kolere.
 • Jaki ljudi slušat će unutarnji glas, a slabi će se pokoravati savjetima i prijedlozima drugih.
 • Jastvo i astralno tijelo koji se hrane samo materijalističkim predodžbama, kada spavajući (u snu) izlaze iz tijela, tada iz duhovnog svijeta zrače u organe snage koje potiču život bacila i virusa. Tko želi toviti bacile i viruse, samo treba ponijeti u san sirove materijalističke predodžbe o svijetu i čovjeku te tako prizvati ahrimanske snage koje tada struje u organizam.
 • Sve parazitsko u prirodi treba svesti na ahrimansko ili lucifersko porijeklo. U slučaju zaraze, čovjek okružen bolesnim i umirući ljudima unosi u san ove slike bolesnih i s njima svoj egoistični strah - tako zapravo štetne snage ulaze u njegovo tijelo. Imaginacije straha prizivaju neprijateljske snage Ahrimana. Njemu se može oduprijeti i naškoditi ukoliko čovjek ulazi u san sa željom da pomogne drugim ljudima (pomoć prožeta ljubavlju).
 • Od neprocjenjive su važnosti duhovne spoznaje koje se unose u san, kada duhovne snage tijekom sna zrače u organe fizičkog tijela.
 • Kad bi svijet mogao otkriti ogromne potencijale duhovne znanosti, nestale bi sve "lijepe" teorije o zaraznim bolestima jer bi postalo važnije koliko smo duševno i duhovno snažni kroz zdravi duhovnoznanstveni sadržaj, a ne kroz bilo koji izvanjski lijek.
 • Materijalizam vodi ka budućim zaraznim oboljenjima živčanog sustava. Mi ćemo požeti plodove uskog materijalističkog mentaliteta kojeg su naši prethodnici posijali na astralnom planu. Karma materijalizma su buduće epidemije ludila. Materijalizam u znanosti je posljedica materijalizma u religiji. Raspad živčanog sustava uzrokovan materijalizmom već se pokazuje u plemenima, narodima kao i u pojedinačnom ljudskom životu.
 • Ne prevlada li duhovna struja, dogoditi će se karmička posljedica nervoziteta (živčanosti), teške bolesti živčanog sustava, pojavit će se potpune epidemije ludila i zahvatiti narode.
 • Ukoliko čovječanstvo postane duhovnije, utoliko će nestati sve što je povezano s oboljenjima živčanog sustava i duše.
 • Materijalizam se najštetnije odražava u religijskom životu i sve više će uzeti maha, šteteći tako zdravlju nadolazećih generacija.
 • U nedostatku duhovnosti proširit će se duševne bolesti kao epidemije, tako da će djeca već nakon poroda bolovati od nervoziteta i drhtat će (tresti se).
 • Čovjek ne može imati misao, osjećaj a da se njihovo djelovanje ne odrazi sve do u fizičko tijelo. Svaki osjećajni oblik uzrokuje promjene u strukturi fizičkog tijela.
 • Lažljivost stvara fantome/sablasti. Kad čovjek spava, laž, licemjerje i kleveta djeluju vrlo štetno jer njihove otiske u fizičkom tijelu nalaze bića i tako se kidaju od njihove supstance dijelovi koji imaju srodnost s ljudskim fizičkim tijelom; kao posljedica laži, licemjerja i klevete. Ti otkinuti dijelovi zadobivaju vlastito postojanje, postaju sablasti te se hrane bacilima, virusima i bakterijama i oni su zapravo uzročnici bolesti.
 • Naš duševni život djeluju na etersko tijelo osobito kroz društveni život čovjeka. Loši zakoni, kriva pravila uzrokuju prikaze. Kad je astralno tijelo vani (izvan fizičkog tijela tijekom spavanja), noću se odvaljuju dijelovi od viših bića, ako čovjek dijeli krive savjete ili prisiljava druge da žive prema njegovim predodžbama, tada nastaju demoni.
 • Sve što mislimo, osjećamo ima u velikim razmjerima značajnije posljedice nego kad ispalimo metak.

Prevela s njemačkog: Marija Koprivica (prevela samo ono što je smatrala važnim i prenosivim na sadašnji trenutak), kolovoz 2020.

Priredio: Mario Čuletić, prosinac, 2020.

Meditacija za ozdravljenje

O Gottesgeist erfülle mich

Erfülle mich in meiner Seele;

Meiner Seele leihe starke Kraft,

Starke Kraft auch meinem Herzen

Meinem Herzen, das dich sucht,

Sucht durch tiefe Sehnsucht

Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit

Nach Gesundheit und Starkmut

Starkmut der in meine Glieder strömt

Strömt wie edles Gottgeschenk

Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist

O Gottesgeist erfülle mich.

Rudolf Steiner

O Božji duše ispuni me

Ispuni me u mojoj duši;

Mojoj duši podaj moćnu snagu,

Moćnu snagu isto mojem srcu

Mojem srcu koji Tebe traži,

Traži kroz duboku čežnju

Duboku čežnju za zdravljem

Zdravljem i hrabrošću

Hrabrošću što u moje udove struji

Struji kao plemeniti Božji dar

Božji dar od Tebe, o Božji duše

O Božji duše ispuni me.

Prijevod: Marija Koprivica