CJELOVITO POZNAVANJE ČOVJEKA KAO TEMELJ PEDAGOGIJE

ISBN broj 978-953-7423-11-7 / 21,00 €

U razdoblju od 28. kolovoza do 5. rujna 1919. Rudolf Steiner je održao četrnaest predavanja za učitelje tadašnje prve waldorfske škole pod nazivom Cjelovito poznavanje čovjeka kao osnova pedagogije, a ta su predavanja ujedno bila osnovni tečaj za primjenjivanje ove pedagogije. Uz već navedeni niz predavanja slijedilo je i četrnaest metodičko-didaktičkih predavanje te četrnaest seminarskih vježbi i predavanja o nastavnom planu i programu.


Steinerovo sveobuhvatno poznavanje čovjeka i svijeta te njegovo univerzalno orijentiranje u različitim praktičnim područjima života našli su svoj izraz i u ovom nizu predavanja koja u svojoj tročlanosti čine jednu cjelinu.
Jedna iz antropozofije iznikla pedagogija ne daje pravila i recepte koji bi se po shematskom obrascu mogli prokrustovski postaviti u neku "ladicu", već iz dubine poznavanja svijeta i čovjeka u sebi nosi živu klicu, sjeme iz koje može niknuti novi život, nova kvaliteta.
Predavanja i seminare je tada pratilo dvadeset i pet osoba, a od toga je bilo dvanaest prvih učitelja waldorfske škole. Danas, nakon sto godina, waldorfske škole diljem svijeta svjedoče raznolikost novih kvaliteta u najrazličitijim životnim situacijama noseći zajedničku klicu života, a broje se u stotinama, učitelji u tisućama.
Aktualnost izrečenog u tim predavanjima jednako je intenzivna i suvremena te svima koji su u pedagoškoj praksi može poslužiti kao neiscrpan izvor za rad sa djecom i mladima.

Dodatne informacije