Rudolf Steiner

 

CJELOVITO POZNAVANJE ČOVJEKA KAO TEMELJ PEDAGOGIJE

ISBN broj 978-953-7423-11-7 / 21,00 €

U razdoblju od 28. kolovoza do 5. rujna 1919. Rudolf Steiner je održao četrnaest predavanja za učitelje tadašnje prve waldorfske škole pod nazivom Cjelovito poznavanje čovjeka kao osnova pedagogije, a ta su predavanja ujedno bila osnovni tečaj za primjenjivanje ove pedagogije. Uz već navedeni niz predavanja slijedilo je i četrnaest metodičko-didaktičkih predavanje te četrnaest seminarskih vježbi i predavanja o nastavnom planu i programu.

Opširnije:CJELOVITO POZNAVANJE ČOVJEKA KAO TEMELJ PEDAGOGIJE

DUHOVNO VODSTVO ČOVJEKA I ČOVJEČANSTVA

GA 15
U ovoj knjizi Steiner govori o snagama koje čovjeka vode na putu spoznaje. Ove vodeće snage čovjek na putu istinske spoznaje može pronaći u sebi samome te ovako stečenom spoznajom može otkriti pravo značenje povijesnih dokumenata. A tek kad ostvari istinsku samospoznaju iz dna njegove duše moći će odjeknuti pravi smisao riječi „Ja sam put istina i život.“,riječi kojima se mogu otvoriti vrata vječnosti.
74 str. / 16,00 € / ISBN 953-96003-4-0

FILOZOFIJA KOZMOLOGIJA RELIGIJA

GA 25
Činjenica da čovjek nije samo osjetilno biće nego i nadosjetilno, otvara nove perspektive u poimanju filozofije, kozmologije i religije. Do nadosjetilnog možemo doći razvijanjem znanstvenih metoda za spoznavanje nadosjetilnog, s tim, da moraju biti isto toliko stroge i egzaktne kao i one s područja prirodnih znanosti.
189 str. / 19,00 € / ISBN 953-174-176-X

FILOZOFIJA SLOBODE

GA 4
Stupanj slobode svakog čovjeka određen je kvalitetom njegova mišljenja. Ako čovjek djeluje iz impulsa koji u osnovi njegova mišljenja djeluje na njemu nepoznat način onda on nije slobodan. Čovjekov duh može biti djelatan kad on upozna impulse svojega djelovanja na području svojega mišljenja oslobođenog osjetilnosti. Jer, čovjek je slobodan tek onda kad djeluje na temelju moralnih predodžbi koje sam stvara, a ne na temelju vanjskih poticaja.
229 str. / 21,00 € / ISBN 953-96003-9-1

KAKO SE STJEČU SPOZNAJE VIŠIH SVJETOVA

 GA 10
Ova knjiga otkrit će vam kako krenuti putem spoznaje i kako steći uvid u duhovni svijet, a da se pritom ne morate odvajati od svakodnevnog života. Upute u ovoj knjizi pomoći će vam da bolje razumijete sebe i svijet oko sebe te da kroz to razumijevanje osmislite vlastiti život u skladu sa svojim pravim bićem. Naći ćete niz naizgled vrlo jednostavnih vježbi i meditacija koje, međutim, dovode do stabilnog napretka u pravcu razvoja i jačanja vlastite osobnosti.
185 str. / 16,00 € / ISBN 953-96003-1-6

KAMEN TEMELJAC

GA 260
Na Božić 1923. godine na osnivačkoj skupštini položen je Kamen temeljac Općeg Antropozofskog društva. Steiner je tada iznio meditativne riječi kao „sažetak najvažnijeg događaja posljednjih godina“. Kamen temeljac podrazumijeva gledište proisteklo iz antropozofijom nadahnutog života i zahtjev je vremena u kojem živimo.
70 str. / 16,00 € / ISBN 978-953-7423-02-5

OSNOVE TAJNE ZNANOSTI

GA 13
Temeljno djelo Rudolfa Steinera koje sadrži osnove Antropozofije. Nastalo je u vrijeme najveće udaljenosti svijesti čovječanstva od duhovnog svijeta, kao odgovor ljudima koji pomanjkanje svake duhovnosti osjećaju kao veliku životnu prepreku, a priopćenja iz duhovnog svijeta kao duboku čežnju. Čitanje zahtjeva misaoni napor, ali ujedno predstavlja početak duhovnog školovanja.
318 str. / 24,00 € / ISBN 953-7423-00-X

PETO EVANĐELJE

GA 148
Iz Akasha kronike (kozmičko pamćenje) iščitao nam je Rudolf Steiner događaje s ishodišta kršćanstva. Misterij na Golgoti koji se pripremao tijekom trideset godina života Isusa iz Nazareta, zatim tijekom tri godine nakon krštenja na Jordanu uz Kristovu prisutnost. Ova priopćenja iz duhovnog svijeta Steiner je dao svjestan krajnje neophodnosti uviranja tih sadržaja u zemaljski život.
94 str. / 17,00 € / ISBN 978-953-7423-04-9

POLJOPRIVREDNI TEČAJ

GA 327
Knjiga se sastoji od osam predavanja Rudolfa Steinera održanih u Koberwitzu 1924. godine u kojima je, s jedne strane, dana osnova i duhovna podloga biološkodinamičke poljoprivrede, a s druge strane sadrži niz praktičnih savjeta za primjenu biološko-dinamičke metode u praksi. Vodeća ideja ovog djela jest da čovjek svojom djelatnošću treba biti svjestan međuovisnosti koja vlada u prirodi te usmjeren prema stvaranju sklada između prirode i vlastitog postojanja.
2. izdanje , 271 str./ 28,00 € / ISBN 978-953-7423-087

REINKARNACIJA I KARMA

GA 135
Poznavanje karme za suvremenog čovjeka je od životne važnosti k ako bi mogao pronaći svoje mjesto u svijetu. Spoznajom vlastitih karmičkih zadataka naći ćemo smisao odnosa s bližnjima i života kao takvog. U knjizi je odgovor na pitanje kako u današnje vrijeme čovjek treba dolaziti do spoznaje vlastite karme.
111 str. / 19,00 € / ISBN 953-96003-8-3

Rudolf Steiner, Ita Wegman: UMIJEĆE LIJEČENJA - POMICANJE GRANICA

Knjige Umijece lijecenja

Tko o činjenici da čovjek može biti bolestan promišlja u potpunosti prirodoznanstveno ulazi u proturječje, za koje prvo mora prihvatiti da leži u biti samog postojanja. Ono što se u bolesnom stanju zbiva, površno promatrano, prirodni je proces. Što se na istom mjestu u zdravom stanju zbiva, također je prirodni proces.

Rudolf Steiner, Ita Wegman

14,00 € / ISBN-13: 978-9537423094

Opširnije o knjizi

 

SRŽ SOCIJALNOG PITANJA

GA 23
Ovdje se iznosi ideja o autonomiji duhovne sfere i ulozi koja bi joj trebala pripasti u stvaranju zdrave socijalne zajednice. Tročlanost društvenog organizma povezuje se sa trodjelnom čovjekovom prirodom. Čovjek kao duhovno biće ostvaruje svoje potrebe u kulturnoj sferi, kao biće prava i dužnosti u pravnoj sferi državnog aparata te kao privredno biće unutar gospodarstva. Ova tri područja trebaju biti samostalna i trebaju se međusobno prožimati i oplođivati.
130 str. / 9,00 € / ISBN 953-96003-0-8

STUPNJEVI VIŠE SPOZNAJE

GA 12
Na neki način, ova knjiga je nastavak knjige „Kako se stječu spoznaje viših svjetova?“Pobliže su objašnjene imaginacija, inspiracija i intuicija, po čemu se razlikuju te kako se ulazi u duhovni svijet, a da se pritom ne izgubi živa veza s materijalnim svijetom. Upozoreno je na zamke koje duhovnog istraživača mogu odvesti na stranputicu. Pronaći ćete odgovore na niz vrlo osjetljivih i osobito važnih pitanja koja si postavlja svatko tko krene putem samospoznaje.
62 str. / 14,00 € / ISBN 953-96003-7-3

TEOZOFIJA - Uvod u nadosjetilnu spoznaju svijeta i određenje čovjeka

GA 9
Jedno od temeljnih djela s područja antropozofije kao duhovne znanosti. Govori o cijelom čovjekovom biću (koje se sastoji od tijela, duše i duha), o svijetu duše i zemlji duhova te što se događa s čovjekovom dušom i duhom kad on prijeđe prag smrti. Posebna su poglavlja posvećena ponovnom utjelovljenju duha i sudbini, oblicima misli i ljudskoj auri te putu spoznaje na kojem svaki korak u povišenju svijesti mora biti praćen s tri koraka u samoodgoju.
170 str. / 16,00 € / ISBN 978-953-7423-01-8

Dodatne informacije