Predavanje 17.10.2017.

Poštovani članovi antropozofskog društva, srdačno vas pozivamo na predavanje pod naslovom:

 Čovjekov mali i veliki svijet u vezi s malim i velikim čuvarem praga koji će se održati
17.10.- utorak u 19 sati u predavaonici Hrvatskog antropozofskog društva Marija Sofija (Ulica Baruna Trenka  4, Zagreb).

O sadržaju predavanja:
Čovjek kao mali svijet (mikrokozmos) od davnina nastojao se sagledavati u kontekstu velikog svijeta (makrokozmosa) - svojeg bližeg i udaljenijeg životnog okružja: planete Zemlje, Sunčevog sustava, zvijezda stajačica i područja koja ih nadilaze. Rudolf Steiner u ciklusu predavanja održanih u Beču od 21.3. do 31.03.1910. (GA 119) na živ način predstavlja polazišta koja mogu biti poticaj i putokaz za intimno produbljivanje odnosa spram velikog svijeta s kojim smo višestruko povezani kao i vlastitog malog svijeta. Put duhovnog školovanja primjeren današnjem vremenu koji omogućuje zdrav prelazak praga između fizičke i duhovne realnosti podrazumijeva razvijanje jasne spoznaje o sebi i svijetu pomoću živog mišljenja kao priprema za vlastito neposredno doživljavanje viših svjetova. Ezoterički put školovanja također vodi i do susreta s malim i velikim čuvarem praga o čemu će također biti govora u predavanju.

Predavač - Mario Čuletić (1977.) četverogodišnji studij euritmije završio je na Obrazovnoj ustanovi za euritmijsku umjetnost Eurythmeum Stuttgart u Njemačkoj 2005. godine. Obrazovni program waldorfskog pedagoškog osposobljavanja završio je na Pedagoškom učilištu Janusz Korczak u Zagrebu 2006. godine. Od 2004. član je Zagrebačkog euritmijskog ansambla Iona s kojim nastupa u zemlji i inozemstvu te je predsjednik Udruge za promicanje i razvoj euritmije Stoimena. Od 2006. predaje euritmiju u waldorfskim školama u Mariboru, Ljubljani i Žalcu. Od 2013. docent je na  četverogodišnjem studiju euritmije. Područje interesa su mu euritmija, waldorfska pedagogija i antropozofija.