Nova radna grupa

Nova radna grupa će se sastajati četvrtkom u 19h30, a osnivač i voditelj je Ratko Šimetin.

Grupni rad će se odvijati uz aktivno sudjelovanje svih prisutnih koji to žele. Zajedno će se izgrađivati pojmovi i slike vezane uz antropozofsko shvaćanje čovjeka i svijeta.

Počinje se sa četveročlanom i tročlanom slikom čovjeka te kako pojedine tvari iz prirode mogu pomoći njihovoj harmonizaciji.

Radit će se na meditaciji Kamena temeljca i osnovnim vježbama za zdrav prelazak praga.

Cijena sudjelovanja: članovi- besplatno, nečlanovi -100 kuna polugodišnje tj. 200 kuna godišnje.


Umoljavaju se članovi obiju grupa, koje se sastaju četvrtkom, za razumijevanje i fleksibilnost u okviru vremenskog odmaka od 10-ak  minuta, dok jedni izađu a drugi uđu.

U ime Predsjedništva,
Josipa Raffanelli