Aktivnosti u Dalmaciji

Dragi prijatelji, dragi i poštovani ljudi,

u svoje i u ime Ante Kolege predstavljam Vam naše daljnje aktivnosti u Dalmaciji:

1.   Serija predavanja i popularizacija duhovne znanosti - antropozofije Rudolfa Steinera

-jednom mjesečno - subotom navečer,

2.   Radionice/Škola - Kako u svakodnevnom životu praktično primijeniti blaga duhovne znanosti - antropozofije Rudolfa Steinera, te ostvariti plodan i sretan život?

-dva puta mjesečno - petkom navečer,

3.   Radionice/Škola - Sintetičke projektivne geometrije

-dva puta mjesečno - subotom ujutro,

4.   Publiciranje knjiga Ante Kolege

-uskoro.

Ante Kolega, sa otoka Ugljana, mjesto Kali, diplomirao je na PMF-u u Zagrebu, u klasi Ivana Supeka, dugogodišnji je predavač matematike u Waldorfskim školama u Njemačkoj, preko 50 godina intenzivno se bavi duhovnom znanošću - antropozofijom Rudolfa Steinera, voljan je svim zainteresiranima prenositi svoje bogato znanje i iskustvo iz sintetičke projektivne geometrije i iz duhovne znanosti - antropozofije Rudolfa Steinera.

Kroz niz predavanja, radionica i knjiga osvijestila bi se, i postepeno uzela pod vlastitu kontrolu uzročno-posljedična veza nadosjetilnih činjenica i svakodnevnog života.

Za prisustvovanje ovim aktivnostima nije potrebno imati predznanja, temeljne pretpostavke su: interes za širu stvarnost od samo materijalne egzistencije i nepristrana otvorenost prema novim spoznajama.

Radujemo se našem budućem zajedničkom radu,

Preporučena donacija za pokriće troškova dolaska i boravka predavača je: za predavanja 15kn, a za projektivnu geometriju 30kn.

            Molimo Vas, potvrdite svoj dolazak kako bi Vam osigurali mjesto, te tekstualni i grafički materijal za praćenje aktivnosti.

Sva predavanja (radna ploča i predavač) će biti snimljena, te će svi zainteresirani moći dobiti snimke.

Molimo prenesite svima kojima bi ovo moglo biti od interesa.

Hvala, srdačan pozdrav, organizatori: Renato Jakšić i Ante Kolega,

mob: 091 1821754, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

1.    Serija predavanja i popularizacija duhovne znanosti - antropozofije Rudolfa Steinera

-jednom mjesečno - subotom navečer,

Prvo predavanje pod nazivom:

Sadašnje i buduće misterije zla i Isus Krist  sa gledišta duhovne znanosti - Antropozofije Rudolfa Steinera

u Subotu 24.03.2018. od 18,00 – 20,00 sati, u Put skalica 47, Split.

Komentar o predavanju:

Ovo predavanje je nastavak predavanja na temu: pojava Krista u eterskom Zemlje. Predavanjem će se objasniti smisao i svrha postojanja destruktivnih snaga - "regularnog zla" u životu čovjeka i svijeta, te smisao i namjera destruktivnih snaga "osme sfere" - "neregularnoga zla" - odmetnutih snaga od Plana Stvoritelja za čovjeka i svijet,

te uloga Krista u spasenju čovjeka od dekadencije - propadanja.

2.   Radionice/Škola - Kako u svakodnevnome životu praktično primijeniti blaga duhovne znanosti - antropozofije Rudolfa Steinera, te ostvariti plodan i sretan život?

-dva puta mjesečno - petkom navečer,

počinjemo sa 23.3.2018., pa 6.4., pa 20.4. i tako redom svaki drugi petak od 17,50 - 20.00 u Splitu, put skalica 47

 Komentar ezoternom školovanju:

Ezoterija (grč. ezotheo „nutarnji“) skup je učenja i znanja koja se bave proučavanjem zakonitosti vidljivih i nevidljivih svjetova.

Duhovna znanost - antropozofija Rudolfa Steinera djelotvorno i plodonosno prodrla je u sve grane ljudskog života: od odgoja, preko umjetnosti, medicine, poljoprivrede…,

kvalitetnu primjenu toga u vlastitom životu i životu drugih ljudi u svom okruženju čovjeku nije moguće postići bez odgovarajućeg ezoternog školovanja.

Predznanja nisu potrebna, potrebno je biti bez predrasuda i otvorena uma za nove spoznaje.

Prije svakog susreta radni tekstualni materijal zainteresirani će dobiti na svoj mail.

Škola ima namjeru zainteresiranima dati jasne i čvrste osnove antropozofije koje bi bile temelj ljudima ka specijaliziranju onih grana za koje su talentirani: odgoj i obrazovanje, novinarstvo, umjetnost, medicina, psihologija, biodinamička poljoprivreda...,

škola ima namjeru biti poticaj ideji ostvarenja u Dalmaciji: daljnjih waldorfskih vrtića, waldorfske škole, biodinamičke poljoprivrede, daljnje antropozofske medicine, istraživačkog novinarstva, tročlanog socijalnog uređenja...

3.   Radionice/Škola - Sintetičke projektivne geometrije

-dva puta mjesečno - subotom ujutro,

počinjemo sa 24.3.2018., pa 7.4., pa 21.4. i tako redom svake druge subote od 9,00-13,30h (pauza od 11,00-11,30) u Splitu, Put skalica 47

Komentar o sintetičkoj projektivnoj geometriji:

9. travnja,1922.g. na predavanju Rudolfa Steinera u Hagu jedan holandski akademik, poznati pisac, koji je znao mnogo o duhovnim stvarima, postavio je pitanje Rudolfu Steineru:

"Kada vam je prvi put postala jasna razlika između gledanja ovog, čulnog, svijeta i gledanja duhovnog svijeta?"

            Steiner je bio radikalno iskren i odgovorio je :

"U onom momentu kada sam upoznao nutarnji smisao sintetičke projektivne geometrije."

Sintetička projektivna geometrija potječe od starih grka, ona razvija živi i svjesni predodžbeni život i strogo vođenje logičkih misli, i to je njezina suština i ljepota.

U svijetu se ona više ne predaje, a ako se i predaje projektivna geometrija na vrlo malom broju sveučilišta, onda se predaje analitička projektivna geometrija - sa formulama, a ne sa crtežima, na taj način analitička projektivna geometrija puno više skriva nego što otkriva.

Sintetička projektivna geometrija koja se radi sa crtežima omogućava svjesno prekoračenje praga duhovnog svijeta na način da je potrebno shvatiti crteže, zatim se crteži moraju polako odstraniti, i onda ostaje samo, živo, unutarnje gledanje, te čisto logičko rasuđivanje.

            Sintetička projektivna geometrija je danas jedini način i metoda kojom je moguće ponovo oživjeti čovjekovo poimanje prostora i vremena, a time i života u istinskom smislu.

Sa sobom je potrebno nositi A4 bilježnicu ili listove papira bez crta, ravnalo, dva trokuta, šestar, olovku i gumicu.

4.Publiciranje knjiga Ante Kolege

- uskoro.

Komentar:

U pripremi je publiciranje knjiga Ante Kolege na temu: krajnje granice i zablude prirodnih znanosti i prelazak granica u istini pomoću duhovne znanosti Antropozofije Rudolfa Steinera.